Phần Mềm quản lý chấm công

Giới thiệu chung

Phần mềm quản lý chấm công là phần mềm ứng dụng trong việc kiểm tra, theo dõi, quản lý nhân viên đi làm và nội dung công việc làm hàng ngày nhằm thống kê số liệu liên quan lên các báo cáo quản lý và thay cho việc ghi chép, thống kê bằng phương pháp thủ công.
Những lợi ích
• Tối đa hiệu quả và giảm thiểu chi phí nhân công kiểm tra
• Chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý giảm thiểu thời gian thống kê số liệu, dữ kiệu thống kê kịp thời, chính xác, liên tục và mang tính chuẩn mực nhờ các thông tin cập nhật.
• Truy cập thông tin nhanh chóng, bảo mật an toàn và ổn định và tránh sai sót: giải pháp phần mềm tổng thể cho phép người sử dụng truy cập nguồn dữ liệu của doanh nghiệp nhanh chóng, theo bất kỳ hoạt động nào trên cùng 1 hệ thống dữ liệu. Đồng thời, có khả năng phân quyền sử dụng dữ liệu và dạng dữ liệu nào được phép sử dụng trong phạm vi quyền hạn được phân bổ cho người dùng tương ứng.
• Linh hoạt thay đổi theo từng thời điểm đáp ứng yêu cầu đặc thù tại đơn vị và giúp người quản lý ra những quyết định chính xác và kịp thời.
• Khả năng tương thích cao và cho phép kiết xuất dữ liệu ra thành các định dạng tài liệu khác nhau (Excel, pdf, HTML, JPF…) để phục vụ cho việc lưu trữ hoặc in ấn.

Module chính

Quy trình vận hành hệ thống

Giao diện và Form chính của phần mềm

Form Dữ liệu giao ca sẽ tập hợp dữ liệu từ các thiết bị nhận diện khuôn mặt và vân tay đưa về, xử lý và đưa ra các thông tin về Tên, danh bộ, mã chấm công, chức vụ, giờ vào, giờ ra, vị trí vào, vị trí ra.

Thông qua dữ liệu đã được tập hợp thì người quản lý sẽ nắm bắt được thông tin của CBCNV đi làm để có thể điều chỉnh và sắp xếp công việc một cách phù hợp, đồng thời tập hợp số công hàng ngày để từ đó tính toán chi phí sản xuất.

 • Thông tin chung của CBCNV chấm công
 • Giao việc và phụ cấp tương ứng cho CBCNV
 • Tính điểm lương cho CBCNV thông qua hệ thống và giá trị làm được
 • Xuất Excel

Form Dữ liệu thời gian thực sẽ tập hợp dữ liệu từ các thiết bị quẹt thẻ từ đưa về, xử lý và đưa ra các thông tin về Tên, danh bộ, mã chấm công, chức vụ, giờ vào, giờ ra, vị trí vào, vị trí ra

Thông qua dữ liệu đã được tập hợp thì người quản lý sẽ nắm bắt được thông tin của CBCNV ra vào hầm lò từ đó có thể theo dõi và kịp thời thông báo nếu như CBCNV ở trong lò quá lâu nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, đồng thời tập hợp số công hàng ngày để từ đó tính toán chi phí sản xuất.

 • Thông tin chung của CBCNV chấm công
 • Xuất Excel

Form Phiếu nghiệm thu theo ca sẽ tập hợp chi tiết lượng sản phẩm, chi phí làm ra của từng ca làm việc sau khi được giao việc, từ chi phí tạo ra sẽ tính được điểm lương điểm thưởng của CBCNV.

 • Thông tin khai báo chấm công cho CBCNV
 • Kết quả sản xuất theo từng nhóm CBCNV
 • Chi tiết sản phẩm làm ra
 • Nội dung bàn giao cho ca sau và nghiệm thu cho ca trước

Form Bảng chấm công hàng ngày sẽ là nơi khai báo và tập hợp dữ liệu chấm công cập nhật bằng tay ngoài dữ liệu được lấy về từ thiết bị chấm công. Giúp người quản lý có thể khắc phục trong một số trường hợp xảy ra. Vd: Đi họp, đi công tác, mất điện,…

 • Thông tin khai báo chấm công cho CBCNV

Hệ thống báo cáo liên quan:

Lệnh sản xuất ca

Giúp người quản lý kiểm tra chính xác số lượng công nhân đi làm theo từng nội dung công việc, đồng thời kiểm soát được chi phí sản lượng làm ra, công khai điểm lương làm ra cho từng CBCNV nắm bắt được, thông báo tình hình công việc giữa các ca trong cùng đơn vị.

 • CBCNV chấm công (ngoài mặt bằng) => Dữ liệu giao ca và thông tin chung.
  • Dữ liệu giao ca => Lựa chọn và giao việc => Thông tin công việc được giao của CBCNV.
   • Dữ liệu giao ca => Chấm hệ số lương và điểm lương, điểm thưởng => Thông tin hệ số lương và điểm lương.
   • Dữ liệu giao ca => Chấm hệ số lương => Tính tự động (dựa trên kết quả sản xuất trong ca) => Điểm lương => Thông tin hệ số lương và điểm lương.
   • Phiếu nghiệm thu theo ca => Điền giá trị sản phẩm làm ra và điền nội dung để bàn giao => Thông tin kết quả sản xuất trong ca và bàn giao ca sau
 • Bảng chấm công kiêm báo ăn bồi dưỡng

Giúp người quản lý kiểm tra chính xác số lượng công nhân đi làm theo từng vị trí và nắm bắt được số lượng suất ăn, phụ cấp của từng CBCNV để từ đó đưa ra được số lượng loại suất ăn của từng CBCNV cho phù hợp, đồng thời có thể tổng hợp được chi phí ăn để hoạch toán chi tiết.

 • CBCNV chấm công (ngoài mặt bằng) => Thông tin chung, đối tượng và thời gian làm việc. Dữ liệu giao ca => Suất ăn và phụ cấp dựa trên công việc được giao => Thông tin suất ăn và phụ cấp.
 • Tổng hợp chấm công (Ngoài mặt bằng)

Giúp người quản lý kiểm tra chính xác số ngày công (ngoài mặt bằng) để đưa số lượng công việc phù hợp.

 • CBCNV chấm công (ngoài mặt bằng) => Dữ liệu giao ca => Giao việc => Số lượng công của CBCNV trong tháng và chi tiết theo từng ngày.
 • Tổng hợp điểm lương (Ngoài mặt bằng)

Giúp người quản lý kiểm tra chính xác số lượng điểm lương tương ứng với chi phí sản xuất để từ đó hoạch toán chi phí 1 cách chi tiết.

 • CBCNV chấm công (ngoài mặt bằng) => Dữ liệu giao ca => Điểm lương, điểm thưởng => Số lượng điểm của CBCNV trong tháng và chi tiết theo từng ngày.
 • Chi tiết chấm công (Ngoài mặt bằng + Trong hầm lò)

Giúp người quản lý kiểm tra chính xác vị trí làm việc, giờ làm việc, và số công ngoài mặt bằng hoặc trong hầm lò của CBCNV để từ đó nắm bắt được tình hình lao động hiện tại tránh các trường hợp không đi làm mà vẫn có công,…

 • CBCNV chấm công (ngoài mặt bằng) => Vị trí + ca làm việc (Vd: N2), thời gian vào, thời gian ra và số công làm ngoài lò của từng CBCNV trong tháng và chi tiết theo từng ngày.
 • CBCNV chấm công (trong hầm lò) => Vị trí + ca làm việc (Vd: L1), thời gian vào, thời gian ra và số công làm trong lò của từng CBCNV trong tháng và chi tiết theo từng ngày.