Disable Preloader

Ứng viên lưu ý

  • Ứng viên có thể nộp CV thông qua các kênh:
  • Email: biztechvietnam@gmail.com
  • Nộp tại số 60/14/61 Phùng Chí Kiên - HN
Thứ tự Vị trí Ghi chú Nộp đơn
1 Tuyển dụng: Nhân viên triển khai phần mềm Nộp hồ sơ
2 Tuyển dụng: TEAM LEADER Nộp hồ sơ
3 Tuyển dụng: Lập trình viên DotNet Nộp hồ sơ