Phần mềm quản trị chi phí

Lợi ích sử dụng phần mềm:

  • Giải quyết bài toán tính toán bằng Excel với các công thức phức tạp, hay nhầm lẫn, gây khó khăn cho người sử dụng.
  • Giảm chi phí giấy tờ, giúp nhân viên có nhiều thời gian hơn cho công việc chính.
  • Giúp việc lên kế hoạch và tính toán chi phí cho một công đoạn sản xuất chở lên dễ dàng và chính xác.
  • Giảm thiểu thời gian báo cáo bằng tay, cho phép truy xuất các báo cáo về chi phí của các công đoạn sản xuất một cách nhanh chóng và tức thì.
  • Hỗ trợ tối đa việc nhập liệu tự động cho các chứng từ, giúp người dùng cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng.
  • So sánh chi phí cùng kỳ của năm nay với năm trước hoặc quý này với quý trước, v.v… một cách nhanh chóng, giúp lập kế hoạch chi phí sát với thực tế.
  • Giúp ra quyết định chính xác nhờ những thông tin được cập nhật. Nhờ vậy nâng cao hiệu xuất công việc trong công tác quản trị chi phí, tiết kiệm thời gian và nhân lực.
  • Nhờ hệ thống quản lý thống nhất và xuyên suốt, nhà quản lý có thể truy cập kịp thời và theo dõi các báo cáo, phân tích quy trình nghiệp vụ cũng như cập nhật kịp thời những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải để có phương án xử lý phù hợp.

Các chức năng:

Danh mục vật tư:

Khi xây dựng định mức vật tư ta chưa biết được chính xác là vật tư nào dùng cho công đoạn nào, vì vậy cần phải định nghĩa vật tư có tác dụng tương đương có thể thay thế cho nhau trong thực tế sản xuất.

Danh mục công đoạn sản xuất:

Xây dựng công đoạn sản xuất là bước đầu tiên cần phải thực hiện của quy trình khoán chi phí, phục vụ cho việc theo dõi khoán và quyết toán chi phí theo các công đoạn đối với các đơn vị sản xuất.

Định mức công đoạn vật tư:

Tất cả các vật tư có xây dựng định mức theo số lượng cần phải xây dựng đơn giá trong bảng đơn giá trần làm cơ sở để tính giá trị khoán của vật tư đó trên chứng từ kế hoạch giao khoán.

Đơn giá công đoạn:

Các yếu tố chi phí khoán theo giá trị sẽ được xây dựng trong đơn giá công đoạn, khi xây dựng đơn giá công đoạn chú ý phần thập phân sau đơn giá, hiện tại hệ thống cho phép để phần thập phân 9 số.

Xây dựng chỉ tiêu công nghệ:

Chỉ tiêu công nghệ là một phần trong kế hoạch giao khoán, để có được số liệu giao khoán cho các đơn vị chúng ta phải nhập chỉ tiêu công nghệ cho các công đoạn sản xuất của các phân xưởng mình quản lý theo tháng hoặc quý.

Bảng đơn giá trần vật tư:

Tất cả các vật tư có xây dựng định mức theo số lượng cần phải xây dựng đơn giá trong bảng đơn giá trần làm cơ sở để tính giá trị khoán của vật tư đó trên chứng từ kế hoạch giao khoán.

Kế hoạch chi phí:

Kế hoạch chi phí là tập hợp của chỉ tiêu công nghệ, đơn giá công đoạn, định mức vật tư và đơn giá trần của vật tư , từ đó cho ra được kế hoạch khoán sản phẩm cho các đơn vị sản xuất.

Sản lượng thực hiện:

Sản lượng thực hiện khi có khối lượng nghiệm thu sản lượng cho các công đoạn sản xuất, trong một tháng một đơn vị có thể lập nhiều phiếu sản lượng thực hiện để cập nhập số liệu liên tục giúp cho việc theo dõi và quản trị chi phí kịp thời.

Ghi nhận chênh lệch đơn giá:

Ghi nhận định mức và chênh lệnh giá giúp ta theo dõi lượng chênh lệnh định mức vật tư giữa kế hoạch và thực hiện. chỉ những công đoạn có sản lượng thực hiện mới tính chệnh lệnh giá của các vật tư.

Chi phí phát sinh:

Ghi nhận lại các khoản phát sinh của các công đoạn sản xuất bao gồm phát sinh theo giá trị ví dụ: phát sinh về tiền lương, chi phí khác được thực hiện bên tab yếu tố chi phí của Form này. Phát sinh vật tư hàng hóa trên các công đoạn sản xuất được thực hiện trên tab vật tư của Form này. Ngoài ra chúng ta còn tính phát sinh cho chi phí chất tải, v.v…

Chi phí thực hiện

Ghi nhận lại chi phí thực hiện của công đoạn sản xuất trong khoảng thời gian sản xuất như: tiền lương, bảo hiểm, khấu hao, chi phí khác.

Hệ thống báo cáo:

Đơn giá tổng hợp công đoạn

Xuất vật tư công đoạn

Chi phí phát sinh theo công đoạn

Chi phí phát sinh thực hiện

Tổng hợp giá thành quý

Theo dõi định mức và chênh lệch giá

Chi tiết quyết toán

Biên bản chi tiết quyết toán