Phần mềm quản lý nhà ăn ca

1. Chức năng hệ thống phần mềm

Từ quy trình nghiệp vụ đang thực tế tiến hành tại Đơn vị Khai thác hầm lò, để nâng cáo hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty Cổ phần Biztech đề xuất giải pháp phần mềm với các chức năng sau:

STTTÊN CHỨC NĂNGMÔ TẢ
HỆ THỐNG DANH MỤC
 Danh mục loại suất ănChức năng này cho phép khai báo danh sách các loại suất ăn.
 Danh mục vị trí ănCho phép khai báo vị trí nhà ăn ca
2.3.           2.8Danh mục hình thức ănKhai báo hình thức ăn, ăn tại nhà ăn, cơm hộp mang đi.
2.4.           2.9Danh mục suất ănKhai báo các loại suất ăn, vi dụ suất ăn cơm, ăn phở.
2.5.           2.10Danh mục chức vụKhai báo chức vụ của cán bộ công nhân viên
2.6.           2.11Danh mục ca làm việcKhai báo ca làm việc của cán bộ công nhân viên, làm dữ liệu đầu vào thông kê các suất ăn theo ca làm việc.
2.7.           2.12Danh mục vị trí làm việcKhai báo danh mục vị trí làm việc,đăng ký loại suất ăn được hưởng theo từng vị trí làm việc của cán bộ công nhân viên.
HỆ THỐNG CHỨNG TỪ
 Xây dựng định mức ănThiết lập định mức phụ cấp đối với từng loại, nhóm, vị trí làm việc theo quy định của Đơn vị. Phục vụ lấy dữ liệu lên theo chế độ được hưởng của từng cán bộ công nhân viên, lấy dữ liệu lên các báo cáo
 Đăng ký ănQuản lý các loại suất ăn chính, suất ăn phụ mà mỗi cán bộ công nhân viên được hưởng
2.10.       3.12Tổng hợp báo ănĐăng ký số lượng ăn ca của công nhân viên trong Đơn vị theo từng ca làm việc, vị trí ăn và suất ăn của từng phòng ban/nhóm làm việc theo từng ngày và số lượng đăng ký ăn ca của đối tác ngoài.
2.11.       3.13Tổng hợp thực tế ăn caNhập số lượng ăn thực tế của cán bộ công nhân viên trong Đơn vị theo từng ca làm việc, vị trí ăn và suất ăn của từng phòng ban/nhóm làm việc theo từng ngày trong các trường hợp: Hệ thống tự động quẹt thẻ chấm ăn ca không hoạt động (mất điện, sự cố…) Nhập số lượng suất ăn mang đi, các suất ăn không ăn trực tiếp tại các vị trí ăn có máy quẹt thẻ… Số ăn thực tế của khách hàng có đăng ký ăn nhưng không có thẻ.
2.12.       3.14Dữ liệu theo dõi ăn caToàn bộ dữ liệu quẹt thẻ chấm ăn ca tại các vị trí nhà ăn sẽ được hiển thị trên Form này. Người dùng có thể theo dõi thống kê nhanh dữ liệu ăn ca tại các nhà ăn, các ca làm viêc, theo phòng ban, phân xưởng cụ thể.
2.13.       3.15Màn hình theo dõi ăn caThông tin về hình ảnh của cán bộ công nhân viên, loại suất ăn , ca làm việc, phòng ban, phân xưởng làm việc của mỗi cán bộ công nhân viên khi quẹt thẻ tại các nhà ăn.
HỆ THỐNG BÁO CÁO
 Báo cáo nghiệm thu ăn bồi dưỡngTổng hợp tất cả số lượng báo ăn từ các đơn vị, số thực tế chế biến và lượng thực tế ăn cho phòng ban.
2.15.       22Bảng tổng hợp chi phí ăn bồi dưỡngTổng hợp chi phí ăn bồi dưỡng của toàn Đơn vị.
2.16.       4.10Báo cáo chi tiết ăn ca vượt định mứcThống kê các loại suất ăn vượt theo quy định của Đơn vị.
2.17.       4.11Bảng kê chi tiết báo ăn bồi dưỡngThông kê chi tiết số lượng báo ăn của các phòng ban phân xưởng, chi tiết theo từng loại suất ăn. Cụ thể theo khoảng thời gian tùy ý, tháng, quý, năm.
2.18.       4.12Tổng hợp báo ăn bồi dưỡngTổng hợp số lượng báo ăn của toàn bộ các phòng ban phân xưởng trong Đơn vị, theo từng loại suất ăn, cụ thể theo khoảng thời gian tùy ý, tháng, quý, năm
2.19.       4.13Bảng kê chi tiết thực tế ăn bồi dưỡngThống kê chi tiết số lượng thực tế ăn của các phòng ban phân xưởng, theo từng loại suất ăn, chi tiết số lượng và giá trị, cụ thể theo khoảng thời gian tùy ý, tháng, quý, năm
2.20.       4.14Tổng hợp thực tế ăn bồi dưỡngThống kê tổng hợp số lượng thực tế ăn tại các nhà ăn, cụ thể theo khoảng thời gian tùy ý, tháng, quý, năm.
2.21.       4.15Tổng hợp báo ăn bồi dưỡng phân xưởngThống kê chi tiết theo các loại suất ăn đã báo theo từng phân xưởng, cụ thể theo khoảng thời gian bất kì, tháng, quý, năm.
2.22.       4.16Tổng hợp thực tế ăn bồi dưỡng phân xưởngThống kê số lượng thực tế ăn bồi dưỡng của các phân xưởng, cụ thể theo khoảng thời gian bất kì, tháng, quý, năm
2.23.       4.17Tổng hợp báo ăn bồi dưỡngThống kê số lượng báo ăn của tất cả các phòng ban, phân xưởng, toàn Đơn vị, cụ thể theo khoảng thời gian bất kì, tháng, quý, năm.
2.24.       4.18Tổng hợp báo ăn bồi dưỡngThống kê số lượng, giá trị thực tế ăn tại các nhà ăn của tất cả các phòng ban phân xưởng toàn Đơn vị. Theo khoảng thời gian tùy  ý, tháng, quý, năm.

sơ đồ nghiệp vụ ăn ca

Quy trình nghiệp vụ áp dụng ăn trước khi vào ca làm việc chưa thực hiện giao ca

Diễn giải quy trình

STTChức năngMô tả
1Thiết lập định mức ănThiết lập định mức phụ cấp đối với từng loại, nhóm, vị trí làm việc theo quy định của Đơn vị. Phục vụ lấy dữ liệu lên theo chế độ được hưởng của từng cán bộ công nhân viên, lấy dữ liệu lên các báo cáo.
2Đăng ký vị trí ănDo trên thực tế đơn vị có thể có nhiều nhà ăn khác nhau, để quản lý chi tiết trên từng nhà ăn người dùng cần phải đăng ký danh sách nhân viên cho các nhà ăn đó.
3Đăng ký ănQuản lý các loại suất ăn chính, suất ăn phụ mà mỗi cán bộ công nhân viên được hưởng
4Báo ănĐăng ký số lượng ăn ca của công nhân viên trong Đơn vị theo từng ca làm việc, vị trí ăn và suất ăn của từng phòng ban/nhóm làm việc theo từng ngày và số lượng đăng ký ăn ca của đối tác ngoài.
5Chấm ănNhập số lượng ăn thực tế của cán bộ công nhân viên trong Đơn vị theo từng ca làm việc, vị trí ăn và suất ăn của từng phòng ban/nhóm làm việc theo từng ngày trong các trường hợp: Hệ thống tự động quẹt thẻ chấm ăn ca không hoạt động (mất điện, bảo dưỡng…) Nhập số lượng suất ăn mang đi, các suất ăn không ăn trực tiếp tại các vị trí ăn có máy quẹt thẻ… Số ăn thực tế của khách hàng có đăng ký ăn nhưng không có quẹt thẻ
7Dữ liệu theo dõi ăn caToàn bộ dữ liệu quẹt thẻ chấm ăn ca tại các vị trí nhà ăn sẽ được hiển thị trên Form này. Người dùng có thể theo dõi thống kê nhanh dữ liệu ăn ca tại các nhà ăn, các ca làm viêc, theo phòng ban, phân xưởng cụ thể.
8Màn hình theo dõi ăn caThông tin về hình ảnh của cán bộ công nhân viên, loại suất ăn , ca làm việc, phòng ban, phân xưởng làm việc của mỗi cán bộ công nhân viên khi quẹt thẻ tại các nhà ăn.
9Tổng hợp thống kêCho phép người dùng xem các báo cáo thống kê về nghiệp vụ quản lý nhà ăn ca.

Quy trình nghiệp vụ ăn ca sau khi kết thúc ca làm việc, đã có dữ liệu giao ca (ăn cuối ca)

Diễn giải quy trình

STTChức năngMô tả
1Thiết lập định mức ănThiết lập định mức phụ cấp đối với từng loại, nhóm, vị trí làm việc theo quy định của Đơn vị. Phục vụ lấy dữ liệu lên theo chế độ được hưởng của từng cán bộ công nhân viên, lấy dữ liệu lên các báo cáo.
2Đăng ký vị trí ănDo trên thực tế đơn vị có thể có nhiều nhà ăn khác nhau, để quản lý chi tiết trên từng nhà ăn người dùng cần phải đăng ký danh sách nhân viên cho các nhà ăn đó.
3Dữ liệu giao caQuản lý việc giao ca đồng thời thực hiện đăng ký ăn và báo ăn cho cán bộ công nhân viên.
4Chấm ănNhập số lượng ăn thực tế của cán bộ công nhân viên trong Đơn vị theo từng ca làm việc, vị trí ăn và suất ăn của từng phòng ban/nhóm làm việc theo từng ngày trong các trường hợp: Hệ thống tự động quẹt thẻ chấm ăn ca không hoạt động (mất điện, bảo dưỡng…) Nhập số lượng suất ăn mang đi, các suất ăn không ăn trực tiếp tại các vị trí ăn có máy quẹt thẻ… Số ăn thực tế của khách hàng có đăng ký ăn nhưng không có quẹt thẻ
5Dữ liệu theo dõi ăn caToàn bộ dữ liệu quẹt thẻ chấm ăn ca tại các vị trí nhà ăn sẽ được hiển thị trên Form này. Người dùng có thể theo dõi thống kê nhanh dữ liệu ăn ca tại các nhà ăn, các ca làm viêc, theo phòng ban, phân xưởng cụ thể.
6Màn hình theo dõi ăn caThông tin về hình ảnh của cán bộ công nhân viên, loại suất ăn , ca làm việc, phòng ban, phân xưởng làm việc của mỗi cán bộ công nhân viên khi quẹt thẻ tại các nhà ăn.
7Tổng hợp thống kêCho phép người dùng xem các báo cáo thống kê về nghiệp vụ quản lý nhà ăn ca.

Sơ đồ tác nghiệp ăn ca