Disable Preloader
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai.
- Thực hiện vận hành chạy thử, đánh giá mức độ phùhợp của phần mềm đối với các yêu cầu của người dùng.
- Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm của Biztech cho Khách hàng.
- Đào tạo hướng dẫn Khách hàng sử dụng phần mềm của Công ty.
- Hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau khi triển khai.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Khách hàng liên quan đến phần mềm.
- Các công việc khác do Trưởng phòng kỹ thuật phân công.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Trình độ: Đại học hoặc tương đương.
- Chuyên ngành: CNTT, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm triển khai phần mềm là một lợi thế.
- Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về CNTT, quản lý doanh nghiệp, tài chính kế toán.
- Kỹ năng: Trình bày, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Biết ngôn ngữ lập trình (VB.Net, CChị, SQL server) là một lợi thế.
- Tiếng Anh: Đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật.
- Có khả năng đi công tác xa.
- Phân tích và xử lý vấn đề tốt.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập. Hoàn thành công việc đúng kế hoạch và hiệu quả.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và hoà đồng với mọi người, giúp đỡ, chia sẻ với đồng nghiệp để cùng phát triển.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Thu nhập từ 10.000.000 - > 20.000.000 đồng
- Làm việc trong một môi trường năng động về công nghệ thông tin, bạn sẽ được trải nghiệm, học hỏi, tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn.
- Tham gia đầy đủ phúc lợi của Công ty và Nhà nước theo quy định hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
- Thưởng dự án theo tỷ lệ và mức độ đóng góp.
- Thưởng Lễ, Tết theo kết quả kinh doanh của Công ty trên cơ sở mức độ đóng góp của nhân viên cho sự thành công của Doanh nghiệp.
- Được nghỉ phép, các ngày Lễ, Tết theo quy định hiện hành: